Контакт

Телефон: 011 8255 077

Манастир Тресије
11450 Сопот

Прилог за обнову манастира Тресије можете уплатити на динарски или девизни рачун Mанастира Тресије.

Инструкције за уплате у динарима (RSD) су следеће:

Манастир Тресије
11450 Сопот
Жиро рачун 205-135585-54
Инструкције за уплате у EUR:
(Instructions for payment orders in favor of legal entities in EUR)

IBAN / Account Number: RS35205007390002034924
EUO EPARHIJE ŠUMADIJSKE-MANSTIR SVETIH ARHANGELA – TRESIJE,
TRESIJE, SOPOT, REPUBLIC OF SERBIA

SWIFT – BIC: KOBBRSBG
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGARD

Инструкције за уплате у USD:
(Instructions for payment orders in favor of legal entities in USD)

IBAN / Account Number: RS35205007390002034924
EUO EPARHIJE ŠUMADIJSKE-MANSTIR SVETIH ARHANGELA – TRESIJE,
TRESIJE, SOPOT, REPUBLIC OF SERBIA

 

SWIFT – BIC: KOBBRSBG
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGARD